Bogers Duurzame Projecten

Bogers Duurzame Projecten is een zusterbedrijf van Bogers Installatieburo. Vanuit de bewustwording van de klimaatverandering, de gevolgen daarvan en de groeiende vraag uit de markt is Bogers Duurzame Projecten ontstaan. Een bedrijf dat specialistische kennis van en ervaring met duurzame technieken combineert met de gedegen organisatie en kwaliteitseisen van een erkend installateur. Bogers Duurzame Projecten staat voor een samenwerking met haar klanten die zorgt voor een woon- en werkomgeving die comfortabel en energiezuinig is en ook nog eens bijdraagt aan een beter milieu.

Onze manier van werken kenmerkt zich door een geïntegreerde aanpak. “Nul op de meter” en “energieneutraal” zijn natuurlijk prachtige doelstellingen. Echter, als u 80% van uw energiekosten bespaart door een verantwoorde investering en daarmee het meest optimale rendement behaalt dan is dat voor u de beste keuze. Wij rekenen dat graag voor u uit en brengen voor u in kaart welke energiebesparende technieken of combinatie daarvan voor u situatie en budget het meest geschikt zijn. Daarbij wijzen we u uiteraard ook op de mogelijke subsidie- en financieringsregelingen vanuit (lokale) overheden en het SVn.

Duurzame energie

Door de toename van broeikasgassen zoals CO2 in de lucht verandert het klimaat en stijgt de temperatuur op aarde. Wetenschappers denken dat we de gevolgen nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 2 graden. Dit kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot rond 2050 40% lager is dan in 2010.

Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om de uitstoot terug te dringen. De Nederlandse regering zet in op energiebesparing en meer gebruik van duurzame energie. Het is de bedoeling dat Nederland in 2020 zo’n 30% minder broeikassen uitstoot ten opzichte van 1990, en 20% van de energieproductie haalt uit duurzame bronnen zoals wind, waterkracht, zonne-energie en biomassa.

Duurzaam gebruik van energie betekent allereerst zuinig omgaan met de beschikbare energie. Vanwege de ongunstige effecten op het milieu van fossiele brandstoffen stimuleert de overheid ook het gebruik van duurzame energie door het subsidiëren van de aanschaf van deze installaties. Duurzame energiebronnen veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas.

Investeren in zonne-energie hoeft u geen cent te kosten!

Maak een vliegende start met MKB Solar!

Oplossingen

Duurzame oplossingen van Bogers:

Bekijk hiernaast een video van de Rijksoverheid over klimaatverandering wereldwijd en de gevolgen voor Nederland.

© Copyright - Bogers bv